System ten jest doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich obiektów , takich jak : hotele, pensjonaty, akademiki, domu wczasowe, sanatoria, a także szkoły, szpitale itp.

Każdy pracownik posiada klucz do pomieszczeń, z których ma prawo korzystać zgodnie z potrzebami i zakresem czynności. Pracownicy zarządu lub osoby kontrolujące posiadają tzw. Klucz główny, który otwiera drzwi do wszystkich pomieszczeń. Na specjalne życzenie w klucz taki mogą też zostać wyposażone inne osoby.

System „klucz główny” usprawnia gospodarkę kluczami, wprowadza oszczędność czasu i eliminuje dostęp osób postronnych.

W światowej sieci hoteli system „klucz główny” przyjęty został jako standard, stąd własnie jego zastosowanie w hotelu wybraliśmy do naszego przykładu. Także w tym przypadku zasada funkcjonowania systemu jest prosta :

GOŚĆ HOTELU kluczem do swego pokoju otwiera drzwi wejściowe oraz drzwi wszystkich innych pomieszczeń dostępnych dla gości, jak klub, świetlica, czytelnia, sauna, pomieszczenie rekreacyjne itp.

SŁUŻBA HOTELOWA posiada tzw. Klucze grupowe (G1…Gn), którymi otwiera pokoje dla wykonania czynności porządkowych zgodnie z podziałem na piętra, sekcje itp.

DYREKCJA ma „klucz główny” (na schemacie oznaczony KG), który otwiera wszystkie drzwi w hotelu. KG jest jednocześnie kluczem pożarowym, a cały system spełnia wszystkie wymogi przeciwpożarowe.

Zalety systemy: wygodny dla gości, praktyczny dla personelu, wysoka jakość i niezawodność, zwiększone bezpieczeństwo, niski koszt.

Adres:  ul. A. H. Pustowójtówny 8, 20-706 Lublin

E-Mail: polak.tz@gmail.com

Tel/Fax:  +81 525 86 08,  +48 602 705 529

Pon-Pt: 9.00-17.00,
Sob: 9:00-12:00